Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono budowę Etapu I – budowy chodnika na ulicy Mickiewicza

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu na odcinku od km 0+000,00 do 0+232,80.

Początek przeznaczonego do budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O, ul. Mickiewicza Etap 1 – km 0+000,00 – umiejscowiony jest w obrębie zjazdu na posesję nr 18 na końcu istniejącego odcinka chodnika, a przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+232,80.

Etap 1 obejmuje odcinek długości 232,80 m. Przyjęto do realizacji roboty m. in.:

 1. budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
 2. budowa zjazdów do posesji,
 3. budowa odwodnienia obejmująca: studnie wpustowe 4 szt., studnie chłonne 4 szt., przykanaliki z rur PVC łączące studnie wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi,
 4. budowa ścieku przykrawężnikowego,
 5. regulacja wysokościowa zaworów przyłączy wodociągowych,

 

Roboty były wykonywane w okresie od 21.06.2019 r. do dnia 24.07.2019 r. Końcowy odbiór techniczny został przeprowadzony w dniu 01.08.2019 r. Całkowita wartość robót wyniosła 172.581,13 zł. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem Gminy Strzelce Opolskie, wynoszącym 50% kosztów.

Brak opisu obrazka

Foto: https://www.facebook.com/starostwostrzeleckie/photos/pcb.2447296868659722/2447271675328908/?type=3&theater

Wersja XML