• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

 

KOMUNIKAT nr 03/2019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu Sieroniowice zaopatrującego miejscowości: Sieroniowice, Jaryszów, Balcarzowice, Nogowczyce, Grzeboszowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 12 sierpnia 2019r. stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

Wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu - powinna wrzeć przez 2-3 minuty w otwartym naczyniu.

Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.

Woda, jedynie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6795656
w tym miesiącu: 122800
dzisiaj: 3287