Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Petycja w sprawie dokończenie budowy chodnika na ul.1 Maja w Jaryszowie

Petycja w sprawie prac budowlanych na ul. Daszyńskiego w Lichyni z dn.13.10.2022 r.

Odpowiedź na petycję w sprawie budowy ścieżki rowerowej w m. Olszowa przez Zimną Wódkę do m. Jaryszów w pasie drogi powiatowej nr 14550 i nr 14410 z dn. 27.10.2021 r.

Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej w m. Olszowa przez Zimną Wódkę do m. Jaryszów w pasie drogi powiatowej nr 14550 i nr 14410 z dn. 28.07.2021 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich z dnia 31.07.2019

Uzupełnienie petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich z dnia 20.08.2019

Petycja w sprawie nieuprawnionego ruchu samochodów ciężarowych przez centrum miejscowości Leśnica z dnia 30.06.2019

Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd ul. Ujazdowska w m. Zimna Wódka na odcinku od posesji nr 54 do końca miejscowości z dnia 20.11.2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 31.05.2020

 • Petycja dot. remontu drogi i chodnika przy ul. Matejki w Strzelcach Opolskich

  Data publikacji: 31-12-2020 12:26
 • Petycja w sprawie wdrożenia technologii przeciw COVID-19 W Domach Pomocy Społecznej i opieki długoterminowej.

  Data publikacji: 15-12-2020 11:38
 • Odpowiedź na petycję Renaty Sutor z dnia 31.05.2020

  Data publikacji: 13-08-2020 08:51
 • Odpowiedź na petycję z dnia 02.04.2020

  Data publikacji: 30-06-2020 12:59
 • Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)

  Data publikacji: 07-04-2020 12:20
 • Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

  Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Data publikacji: 23-12-2019 12:57
 • Prolongata petycji - Leśnica

  Data publikacji: 03-12-2019 15:32
 • Petycja w sprawie budowy chodnika- Zimna Wódka

  Data publikacji: 03-10-2019 15:17
Wersja XML