Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONFERENCJA PRASOWA W STRZELECKIM SZPITALU

27 sierpnia 2019 odbyła się konferencja prasowa w strzeleckim Szpitalu Powiatowym im. Prałata J.Glowatzkiego na temat pogarszającej się sytuacji w wojewódzkich i powiatowych szpitalach w Polsce. Wicemarszałek Roman Kolek, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, a także Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Pani Renata Ruman-Dzido oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich pani Beata Czempiel przedstawili bolączki naszej służby zdrowia na przykładzie szpitali wojewódzkiego i powiatowego. Są to głównie niedobory kadrowe personelu medycznego, a także nieuporządkowane kwestie regulacji płacowych, rosnące koszty, które to przekładają się na pogarszające się wyniki finansowe szpitali powiatowych i wojewódzkich.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML