Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy prawa konsumenckiego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta.

GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:

- ze sprzedawcą

- z usługodawcą

- z bankiem

- z operatorem telekomunikacyjnym

- z firmą ubezpieczeniową

- lub z innym przedsiębiorcą

zawsze można skorzystać z porady Rzecznika

 

PAMIĘTAJMY, by uniknąć problemów

 

 

Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług przedsiębiorców. Od postawy konsumentów zależy w dużej mierze przestrzeganie przepisów prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców. Świadomi konsumenci kształtują swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze jest znać swoje prawa i umieć z nich korzystać w praktyce.

 

Podstawy prawa konsumenckiego  - Prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK.

UOKiK zachęca do pobierania  gotowych formularzy ze strony www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl – dotyczących m.in. obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią konsumentom korzystanie z ich praw, a przedsiębiorcom – wywiązanie się z obowiązków. Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują publikacje  Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców oraz Vademecum konsumenta, a także ulotki: Zakupy przez Internet i Jak kupować? Można je pobrać ze strony internetowej UOKiK.

 

Wersja XML