Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór chodnika w Błoticy Strzeleckiej

Dzisiaj w Błotnicy Strzeleckiej miał miejsce odbiór chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O ul. Dworcowa – Etap II.

W zakresie etapu II przewidziano:

 1. rozbiórki istniejących zjazdów,
 2. budowa chodnika,
 3. budowa ścieku przykrawężnikowego,
 4. budowa i przebudowa zjazdów do posesji,
 5. wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pasie wzdłuż ścieku
 6. budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych,
 7. wbudowanie skrzynek rozsączających,
 8. umocnienie wylotów przykanalików ,
 9. wykonanie warstwy filtracyjnej w obrębie wylotów przykanalików,
 10. oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,
 11. ułożenie rur osłonowych kabli elektroenergetycznych,
 12. plantowanie i humusowanie poboczy,
 13. oznakowanie pionowe i poziome.

Usytuowanie chodnika po stronie prawej.

Chodnik szerokości 2.00 m,

Koszt 168.305,39 zł brutto

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie.

Podczas odbioru obecny był: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Sołtys Błotnicy Strzeleckiej Elżbieta Geisler, Wykonawca Adam Pandel, Inspektor Nadzoru Krystian Makulik.

IMG_20190917_090541.jpeg

Wersja XML