Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat wspiera zabytki!

Podpisano dziś dwie umowy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powiat Strzelecki udzielił dotacji:


1. Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie na dofinansowanie zadania: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich portalu wejścia bocznego oraz drzwi do zakrystii w kościele pw. Narodzenia NMP w Centawie” w wysokości 20.000,00 zł;


2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Trójcy Świętej w Leśnicy na dofinansowanie zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie prospektu organowego i renowacji organów Schlag&Sohne opus 458 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Leśnicy” w wysokości 20.000,00 zł.


Powiat Strzelecki reprezentowali Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida oraz Członkowie Zarządu Janusz Żyłka oraz Waldemar Bednarek, natomiast dotowane parafie reprezentowali proboszcz z Leśnicy ks. Henryk Pasieka oraz proboszcz z Centawy ks. Jan Czekański.

P1020430.jpeg

Wersja XML