Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca nawiązana.

Dzisiaj na sali narad Starostwa Powiatowego miało miejsce podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy IFA Powertrain Polska Sp.z o.o. a Powiatem Strzeleckim oraz CKZiU w Strzelcach Opolskich w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego, w szczególności w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających.

Na spotkaniu obecni byli:

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Halina Kajstura

Dyrektor Zakładów IFA Powertrain Polska Sp.z o.o. Paweł Kowalik

Kierownik Działu Personalnego Mariola Franko

Brak opisu obrazka

Wersja XML