Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 30 października 2019 r. godz. 13.00

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

                                    w dniu 30 października 2019 r. godz. 13.00

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad

 

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

 

 1. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji

 

 1. Informacja o pracy Zarządu

 

 1. Debata oświatowa - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 2018/2019

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im.Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2019/2020”

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/97/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2019  roku  w sprawie  zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2019 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2024

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019.

 

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1. Sprawy bieżące

 

 1. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Wersja XML