Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 6.11.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robót związanych z przebudową odcinka drogi dla zadania: „Poprawa dostępności do węzła autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 11: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich”.  Tymczasowa Organizacja Ruchu przewiduje zamknięcie dla ruchu pojazdów drogi wojewódzkiej nr 409 ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich
z wprowadzeniem wyjątku „Nie dotyczy pojazdów budowy, dojazdu do firm, nieruchomości i sklepów” oraz wprowadzenie niezbędnego objazdu.
Trasa objazdu: Krapkowice – DW 423 – Kędzierzyn-Koźle- DK 40 – Sławięcice – DW 426 – Strzelce Opolskie.

Planowany termin przywrócenia stałej zmiany organizacji ruchu: 28.08.2020 r.

Wersja XML