Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"W trosce o zdrowie matki i dziecka 2" - Zależy nam aby mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego mieli lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Projekt "W trosce o zdrowie matki i dziecka 2" jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie realizowanego przez Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich od stycznia 2017 roku.

Aktualny projekt rozpocznie się w grudniu 2019 roku, zakończy w grudniu 2021 roku i będzie obejmował:

Wsparcie dla kobiet:

 1. 11 407 Kobiet objętych zostanie badaniami prenatalnymi
 2. 1 820 kobiet objętych zostanie mobilną szkołą rodzenia

Wsparcie dla dzieci:

 1. 3 930 dzieci zostanie objętych pogłębioną diagnostyką rozwoju (psychomotorycznego)
 2. 4 170 dzieci zostanie objętych niwelowaniem nieprawidłowości rozwoju   

 

Planowana wartość projektu to 4.047.263,66 zł w tym dofinansowanie z EFS 3.440.174,11 zł, a Budżet Państwa 384.490,04 zł. Wkład własny 222.599,51 zł

P1030511.jpeg

Foto

Wersja XML