Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne dla pieszych.

W miejscowości Zimna Wódka można bezpiecznie spacerować.Powstał nowy chodnik.

Zadanie zostało zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka – odcinek ok 200 od skrzyżowania z ul. Szkolną do boiska sportowego. Zakres obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni chodnika, zjazdów, poszerzenia jezdni, roboty wykończeniowe.

Całość inwestycji wyniosła – ok 173 tys. zł brutto. Zadanie realizowano wspólnie z Gminą Ujazd – wkład Gminy Ujazd 50%

W ramach zawartej umowy wykonywana jest także inwestycja Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka – Etap 3  na odcinku od posesji nr 17 do posesji nr 13A. Termin zakończenia robót – do dnia 11.12.2019 r.

Wykonawcą robót jest Firma Handlowo-Usługowa „Źródło” Zuzanna Samsel z Kędzierzyna-Koźla.

IMG_20191125_100742.jpeg

 

Wersja XML