Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„THC” i „Aniołki Maksymiliana” stawiają na SŁOŃCE!

Fundacja Banku Ochrony Środowiska realizuje ogólnopolski projekt pn. „Postaw 
na Słońce”( www.filmeko.pl ). Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. 
W konkursie filmowym startują dwa zespoły z Centrum Kształcenia i Zawodowego w Strzelcach Op. Są to uczniowie drugiej klasy technikum cyfrowych procesów graficznych:
• „THC” www.facebook.com/thceko 
oraz
• „Aniołki Maksymiliana” https:www.facebook.com/aniolkimaksa. 
Zespoły „THC” i „Aniołki Maksymiliana” biorą udział w konkursie niezależnie.

Zespoły przygotowują krótkie filmy edukacyjne – spoty. Celem filmów jest wyjaśnienie 
w kreatywny i przystępny sposób terminu „Prosument”. Prosument w kontekście energii to osoba, posiadająca na własność małe źródło energii odnawialnej, zaspokajające w całości lub części jej codzienne potrzeby. Przygotowany film będzie następnie wykorzystany do zorganizowania lokalnej kampanii promującej OZE w szkole i społeczności lokalnej. Wszystkie filmy powstałe w ramach konkursu będą także prezentowane na stronie konkursu oraz w kanale YouTube Fundacji BOŚ.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

I etap „Kręcimy się wokół tematu” trwa do 31 grudnia 2014 r.
II etap „Kręcimy filmy” trwa od stycznia do końca marca 2015 r.

W ramach etapów zespoły wykonują zadania konkursowe, z których należy przygotowywać 
i przesyłać raporty. W raportach drugiego etapu przesyłany jest film konkursowy.

Jednym z zadań jest promocja zespołów w sieci.

Filmy będą oceniane przez Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora.

Przyznana zostanie również rzeczowa Nagroda Internautów dla twórców filmu, który zdobędzie najwięcej głosów. Internauci będą mogli oddawać swoje głosy poprzez portal Konkursu od kwietnia do czerwca 2015 roku. Gala Podsumowująca projekt „Postaw na Słońce” odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

Trzymajcie za nas kciuki!

Postawcie na „THC” i „Aniołki Maksymiliana”!

Wersja XML