Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 700 uczniów skorzystało!

30 grudnia 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nasza młodzież z Liceum i Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich oraz Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich uczestniczyła w bardzo bogatym wachlarzu zajęć dodatkowych, takich jak:

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów (w tym podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań, gry, kalkulatory, programy multimedialne). Zakupiono również do szkół sprzęty komputerowe, drukarki oraz inne sprzęty elektroniczne (m.in. aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, rzutniki multimedialne, sprzęty muzyczne). Ponadto doposażone zostały międzyszkolne pracownie przyrodniczo-matematyczne.

Ostatecznie wartość projektu zamknęła się na kwotę 1 493 395,25 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 1 418 725,43 zł. Wkład własny Powiatu Strzeleckiego wyniósł 74 669,82 zł.

Warto również zaznaczyć, że Powiat Strzelecki realizuje jeszcze dwa inne projekty unijne skierowane do szkół z terenu naszego powiatu, mianowicie projekt pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” przeznaczony dla uczniów ze szkół specjalnych oraz projekt pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy” dla uczniów z techników i szkół zawodowych. Dzięki realizacji tych wszystkich projektów Powiat Strzelecki pozyskał łącznie ponad 3 000 000 zł ze źródeł zewnętrznych. Mamy się z czego cieszyć, ponieważ jest to ogromna kwota i szczególne wyróżnienie, zwróciwszy uwagę na fakt, iż jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, które pozyskały dofinansowania w ogłoszonych naborach.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


 

Wersja XML