Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA - tu należy uiszczać opłaty

W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż kasa starostwa jest nieczynna, a na poniższe rachunki bankowe Starostwa Powiatowego można uiszczać następujące wpłaty:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenia
należy kierować na numer rachunku bankowego

36 8907 1089 2002 0090 0007 0003

 

- wszelkie opłaty za czynności komunikacyjne, geodezyjne , dzienniki budowy, opłaty z najmu oraz inne należy kierować
na numer rachunku bankowego

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068

 

- opłata skarbowa ( za czynności m.in. pozwolenia, zezwolenia, wydanie zaświadczeń, upoważnienia) należy kierować
na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Opolskich

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Wersja XML