Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie, poprzez wywieszeniena tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.dot. działki nr 70 w m. Osiek

 

Wersja XML