Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FUNKCJONOWANIE

Informacji telefonicznej w trakcie dyżurów w godzinach 10.00 – 13.00 udzielamy pod nr telefonów 77 4401761 i 774401763.

Mail ua@powiatstrzelecki.pl/

Wnioski oraz zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul.Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

 

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

Plac Myśliwca 1

lub

wpłacić za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

nr 98890710892002009068780001 Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie i przesłać dowód zapłaty na ww. maila.

Opłatę za dziennik budowy należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich BS Leśnica O/Strzelce Opolskie

nr 27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 i przesłać dowód zapłaty na ww. maila.

Kwoty do zapłaty zostaną naliczone po wpływie wniosku i podane telefonicznie, mailem lub wezwaniem pocztą.

Wersja XML