Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

28 laptopów oraz 12 twardych dysków dla naszych uczniów

Powiat Strzelecki złożył wniosek o przyznanie kwoty 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym. W dniu 29 kwietnia 2020 roku została popisana umowa o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zgodnie z wnioskiem Powiat Strzelecki w wyniku zapytania zakupił 28 laptopów oraz 12 twardych dysków. W najbliższych dniach sprzęt zostanie przekazany uczniom.

Brak opisu obrazka

Wersja XML