Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Strzeleckiego

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego
na terenie Powiatu Strzeleckiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje, także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r.  do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Strzeleckiego  stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

W tym celu osoba w trakcie trwania epidemii nie jest już zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisów można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 77 440 17 97 bądź samodzielnie za pośrednictwem systemu informatycznego pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

 

Wersja XML