Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSIEDZENIE KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Granty Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego 2015

W dniu 23 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw oceny i wyboru wniosków do realizacji w ramach konkursu „Granty Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego 2015”. Komisja miała do rozdysponowania 70.000,00 zł. Złożonych zostało 28 wniosków na łączną kwotę 136.273,03 zł. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantów podejmie Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Wersja XML