Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida wzięli udział w walnym zgromadzeniu członków SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO -STRZELECKIEGO. Podczas spotkania wybrano władze subregionalnego stowarzyszenia na kolejną kadencję. Na jego czele stanęła Prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska. Wiceprzewodniczącym zarządu został Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida.

Celem stowarzyszenia jest m.in. podejmowanie inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na realizację wyznaczonych celów.

Brak opisu obrazka

FOTO.

Wersja XML