Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczny Program Współpracy Powiatu Strzeleckiego z NGO na rok 2021

LOGO PROGRAM ROCZNY canva.png

Rada Powiatu Strzeleckiego uchwałą Nr XXIV/235/20 z dnia 25 listopada uchwaliła "Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021". Roczny program współpracy jest dokumentem, który w perspektywie roku 2021 wytycza zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Strzeleckim.

PDF2021 PROGRAM roczny.pdf (1,14MB)

 

Wersja XML