Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

       W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby uprawnione mogą nieodpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

      Osoba uprawniona powinna zgłosić w formie pisemnej w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych koordynatorowi ds. dostępności tel. 77 440 17 64; fax: 77 440 17 01 e-mail: koordynator@powiatstrzelecki.pl list.: ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

PDFInformacja dla osób niesłyszących.pdf (431,81KB)

PDFWzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi tłumacza migowego.pdf (620,64KB)

Wersja XML