Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7 - PORÓWNANIE INSTYTUCJI (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ, Z GWARANCJĄ)

Konsument może skorzystać z dwóch możliwości:

- reklamować towar konsumpcyjny w związku z niezgodnością z umową

- reklamować towar konsumpcyjny na podstawie gwarancji jeśli taką uzyskał

Należy pamiętać przede wszystkim, że gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego wobecsprzedawcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli na dany towar została udzielona gwarancja, konsument ma prawo wyboru, czy będzie dochodził swoich roszczeń w ramach gwarancji , czy w ramach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

W przypadku gdy konsument wybierze np. korzystanie z gwarancji - korzysta z niej w stosunku do tej jednej, konkretnej usterki. W razie ujawnienia się w zakupionym towarze innej wady znów ma prawo wyboru. W każdym przypadku należy przeanalizować co będzie dla nas korzystniejsze

Wersja XML