Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Brak opisu obrazka

Celem Plebiscytu jest propagowanie integracji osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem, w ramach którego przyznawane są Statuetki „Emila”

Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, pl. Targowy 14.
Zgłoszenie kandydata do wyróżnienia może złożyć każdy, pod warunkiem, że nie jest to zgłoszenie samego siebie bądź instytucji w której pracuje zgłaszający. Zgłoszenia przyjmowane są każdorazowo w określonym terminie.
Nominacje do „Emila” mają być zgłaszane jedynie w wersji papierowej, opatrzone podpisem czytelnym zgłaszającego.
Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać na adres:


Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu
Plac Targowy 14
47-110 Staniszcze Wielkie
z dopiskiem: „EMIL 2015”

DO POBRANIA WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ:

PDFFormularz Festiwal Piosenki i Twórczości.pdf
PDFFormularz Plebiscyt Sprobujmy razem pokonac Bariery.pdf
PDFPlakat.pdf
PDFRegulamin Festiwal.pdf
PDFRegulamin Plebiscyt.pdf

 

 

Wersja XML