Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO W DNIU 24 lutego 2021 r. o godz. 12.00

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 24 lutego 2021 r. godz. 12.00


1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 r.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie za 2020 r.
8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie petycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
15. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
16. Sprawy bieżące
17. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Wersja XML