Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 25.02.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO W DNIU 25 LUTEGO 2015 R. GODZ. 13.00

1.Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

stwierdzenie prawomocności obrad
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
przyjęcie protokołu z IV sesji

 

2.Informacja o pracy Zarządu

 

3.Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 r.

 

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie

 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim, Powiatem Kluczborskim a Powiatem Oleskim w sprawie organizowaia nauki regilii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 2

 

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiegow Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na rok 2015

 

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

 

10.C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

11.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

12.Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

13.Sprawy bieżące

 

14.Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

 

 

Wersja XML