Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja o wsparciu przedsiębiorczości

13 marca odbyła się konferencja dotycząca wsparcia przedsiębiorczosci w oparciu o pieniądze unijne oraz krajowe do roku 2020. Konferencję otworzył Starosta Strzelecki Józef Swaczyna. Było to kolejne spotkanie powiatowe marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły, z samorządowcami i szefami firm lokalnych na temat możliwości wsparcia przedsiębiorczości, jakie stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

foto: Powiatowe centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Wersja XML