Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:167
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Data i godzina wydania: 01.08.2021 - godz. 09:28
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ważność: od godz. 09:30 dnia 01.08.2021 do godz. 08:00 dnia 02.08.2021
Obszar: Zlewnie dopływów Odry (opolskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, na mniejszych ciekach oraz na dopływach Odry stany wody mogą gwałtownie rosnąć 
do strefy stanów wysokich, lokalnie i z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia
Dyżurny synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek

Wersja XML