Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIEMY JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich

Wczoraj, tj. 8.11.2021 r. w sali narad Strzeleckiego Starostwa odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Edukacji
i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich.
Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno–pedagogicznej, w której ma się kształcić docelowo 100 uczniów. Najważniejszym założeniem koncepcji było stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności.

Do konkursu zgłoszono 9 projektów. Zwycięzcą konkursu została Pracownia INTERURBAN
z Gdyni. Za swoją koncepcję autorzy projektu otrzymali nagrodę 30 000,00 zł brutto.
Sąd konkursowy uznał zwycięski projekt za "najlepiej wyważoną propozycję przestrzennej, umiejętnie balansującej pomiędzy poprawnością funkcjonalną, kompozycją architektoniczną, a wpisaniem obiektu w niełatwy kontekst urbanistyczny".

Brak opisu obrazka

ZWYCIĘSKI PROJEKT

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML