Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOTACJA NA NOWE KSIĄŻKI w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Brak opisu obrazka Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie w wysokości  12.000,00 zł w ramach realizacji ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2021 roku dla  Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Otrzymane wsparcie oraz wkład własny Powiatu w wysokości  3.000,00 zł zostanie wykorzystane m.in. na zakup książek, wyposażenie biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wersja XML