Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od nowego roku szkolnego w CKZiU ruszy Branżowa Szkoła II Stopnia

Od 1 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ruszy Branżowa Szkoła II Stopnia. Jest ona naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe, może przystąpić do matury, a potem rozpocząć naukę na studiach wyższych. 

Szczegóły dotyczące szkoły znajdą Państwo na https://www.ckziu-strzelce.pl/

Wersja XML