Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXIX/355/22 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zajęcia stanowiska wobec aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Wersja XML