Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Powiecie Strzeleckim

Oficjalne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Powiecie Strzeleckim odbyły się po Mszy Św. w kościele p.w. Św. Wawrzyńca przy Pomniku ku Czci Ofiar Wojen i Przemocy. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, środowisk oświatowych, a także przedstawiciele organizacji z terenu Powiatu Strzeleckiego.  

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML