Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat ratuje zabytki

Co roku Powiat Strzelecki dokłada swoją cegiełkę do renowacji lub konserwacji zabytków znajdujących się na jego terenie. Warunkiem jest, by obiekt był wpisany do rejestru zabytków lub znajdował się w gminnej ewidencji zabytków. Potrzeby są duże, budżet naszego samorządu ograniczony. W tym roku na ochronę zabytków w budżecie przewidziano kwotę 40 tysięcy złotych. 

W lutym wpłynął wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem „Chrzest w Jordanie” w kościele filialnym w Olszowej parafii Klucz”. W marcu br. natomiast – wniosek p. Fryderyka Tanwic na dofinansowanie zadania „Remont pokrycia dachowego domu mieszkalnego w Leśnicy z I połowy XIX wieku” o dotację w wysokości 37 tysięcy złotych.

Po wnikliwej analizie Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaproponował podzielenie kwoty przewidzianej na ochronę zabytków na ten rok po połowie między obydwoje wnioskodawców. Rada Powiatu na ostatniej sesji przychyliła się do tej propozycji i przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

5 lipca 2022 została podpisana umowa o przyznaniu dotacji na renowację ołtarza w kościele w Olszowej, między Zarządem Powiatu reprezentowanym przez starostę Józefa Swaczynę i wicestarostę Gaidę a proboszczem parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu ks. dr. Józefem Żyłką.

1657006803859.jpeg

2022-07-05 umowa na zabytki ks. Żyłka.jpeg

Wersja XML