Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYMISZOWIE WYPIĘKNIAŁ

loga DPS SZYMISZÓW.jpeg

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Nr umowy: RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

 

Powiat Strzelecki w partnerstwie z Gminami: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica, Leśnia, Pawłowiczki, Bierawa, Strzelce Opolskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim bierze udział w realizacji projektu pn.: ,,Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, którego liderem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. W ramach przedmiotowego projektu Powiat Strzelecki realizuje zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Celem projektu jest głęboka termomodernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie. Zakres prac budowlanych objętych projektem obejmuje przebudowę źródła ciepła na nową instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników. Źródłem ciepła będą gruntowe pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 380kW. Jako alternatywne źródło do podgrzewania ciepłej wody na dachu budynku zamontowane zostaną energooszczędne kolektory słoneczne. W całym budynku będą wymienione okna i drzwi. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie jako drewniana, zachowując jej zabytkową formę, a zarazem spełniając obecne wymogi przenikalności cieplnej. Dodatkowo zostanie wymieniona cała instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacja sanitarna. Oświetlenie wewnątrz budynku wymienione zostanie na energooszczędne lampy LED z częściową wymianą opraw oświetleniowych. W pomieszczeniach kuchni i pralni będzie wymieniona wentylacja mechaniczna. Zostanie wykonana również renowacja elewacji budynku wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych, a ściany przy gruncie i poniżej gruntu oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplone. Wszystkie roboty instalacyjne i budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby nie ograniczać funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 24 026 273,89 zł. Wartość  zadania Powiatu Strzeleckiego wynosi 6 318 283,28 , z czego wartość dofinansowania to 1 271 612,50 , natomiast wysokość wkładu własnego wynosi 5 046 670,78 zł

PRZED MODERNIZACJĄ

20191211_113626 (1).jpeg   20200428_113415.jpeg

 

W dniu 04.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych – Firmą Inżynierską ,,ALOG” Gerard Gola na kwotę 8 502 959,45 zł brutto oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Panem Mateuszem Sinickim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki na kwotę 67 650,00 zł brutto. Ze względu na oszczędności wygenerowane przez pozostałych partnerów, ostatecznie całkowita wartość zadania Powiatu Strzeleckiego zamknęła się w kwocie 9 393 550,46 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 5 643 521,45 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 3 750 029,01 zł.

PO MODERNIZACJI

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który obrazuje jakie zmiany zaszły w Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie

IMG-20220614-WA0011.jpeg   IMG-20220614-WA0003.jpeg   IMG-20220614-WA0008.jpeg   IMG-20220614-WA0001.jpeg   

IMG-20210208-WA0016.jpeg   IMG-20220614-WA0000.jpeg   20210204_094924.jpeg   20210208_102008.jpeg

Wersja XML