Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIĘCEJ PATROLI POLICJI NA TERENIE POWIATU

Dzisiaj, tj. 18.07.2022 r. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosławem Roszczakiem dotyczące zorganizowania dodatkowych służb policjantów na terenie powiatu strzeleckiego. Zarząd Powiatu Strzeleckiego wesprze działalność tutejszej Policji kwotą 12 000,00 zł. Na podstawie porozumienia KPP w Strzelcach Opolskich zorganizuje na terenie powiatu ponadnormatywne służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych. Głównymi celami takiego wsparcia jest podniesienie bezpieczeństwa Mieszkańców, ochrona życia i zdrowia oraz ochrona szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

P1140904.jpeg

podpisanie porozumienia.jpeg

Wersja XML