Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konwent Powiatów Województwa Opolskiego

Dzisiaj, tj. 28.07.2022 r. w tutejszym urzędzie odbył się Konwent Powiatów Województwa Opolskiego. Zwołał go Przewodniczący Konwentu Starosta Strzelecki Józef Swaczyna. Tematem było podpisanie umów Szpitali Powiatowych z NFZ, które nie rekompensują wszystkich zmian dot. podwyżek, co spowoduje dalsze pogłębienie się długów Szpitali.
W tym tygodniu szpitale otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia aneksy do zawartych umów, których zasadniczym celem jest zapewnienie środków na podwyżki dla osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia. Z dochodzących sygnałów wynika jednak, że proponowana wartość kontraktów jest daleko niewystarczająca i w niektórych przypadkach nie pozwoli na zabezpieczenie środków nawet na obligatoryjne podwyżki wynikające wprost z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wszyscy Starostowie oraz Dyrektorzy Szpitali Powiatowych Województwa Opolskiego sygnalizowali brak środków na zrekompensowanie podwyżek. Średnio w miesiącu każdemu szpitalowi powiatowemu będzie brakowało ok. 250-300 tys zł.
Podczas Konwentu obecni również byli przedstawiciele Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

 

Wersja XML