Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat Strzelecki od kuchni - kto pisze dla nas?

PASEK LOGO.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

"Powiat Strzelecki od kuchni" - to projekt, na który Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jego głównym założeniem jest wydanie książki popularno-naukowej pod tym samym tytułem - o tradycjach i historii kulinariów na terenie wsi i miast naszego powiatu, oczywiście wraz z uwzględnieniem wpływów kuchni regionalnej: kuchni śląskiej, niemieckiej, czeskiej, kresowej i polskiej oraz przenikaniu się kultur i kuchni wraz z napływem nowych mieszkańców. Publikacje związane z szeroko pojętą „kuchnią”, zwłaszcza te zawierające przepisy, stają się coraz bardziej popularne na rynku, a my właśnie chcemy taką książkę oddać w ręce Czytelników. Co w niej będzie? Jedną jej część będą stanowiły artykuły traktujące o historii naszego dziedzictwa kulinarnego.

Zaproszenie do ich napisania przyjęli znakomici znawcy zagadnień historii kultury oraz kulturowej historii kuchni, historycy i etnografowie: prof. dr hab. Anną Pobóg-Lenartowicz, dr hab. Lidia Przymuszała, dr hab. Dorota Świtała-Trybek, dr Małgorzata Iżykowska, dr Przemysław Jagieła, Izabela Jasińska, Bogdan Jasiński, Elżbieta Krawiec, Marek Gaworski.

Na drugą część książki złożą się przepisy. Te przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Odnowy Wsi działających na terenie naszego powiatu, ale też te z klasztoru franciszkanów na Górze św. Anny – dzięki uprzejmości ks. prof. dr hab. Andrzeja Hanicha.

Premiera książki odbędzie się podczas Powiatowego Święta Chleba – w niedzielę 25 września br. W dodatku będzie ją można wygrać! W naszym dwutygodniku „Powiat Strzelecki” przed Świętem Chleba opublikowana zostanie krzyżówka, a nagrodą będzie książka „Powiat Strzelecki od kuchni”. Publikacja trafi też do bibliotek wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, będzie również dostępna w Bibliotece Powiatowej w Powiatowym Centrum Kultury. Po wydaniu publikacji odbędą się trzy spotkania z autorami tekstów zamieszczonych w książce w Powiatowym Centrum Kultury, które dziś zapowiadamy, a o ich datach poinformujemy w późniejszym terminie.

 

 

Wersja XML