Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIV SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO  w dniu  5 września  2022 roku o godzinie 16.00

PROPONOWANY PORZĄDEK XLIV SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO 
w dniu 5 września 2022 roku o godzinie 16.00

 

 1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.      
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Zarządu .                                     
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.                                    
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.
 8. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

 

 

Wersja XML