Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WICESTAROSTA STRZELECKI POWOŁANY DO GRONA DORADCÓW w sprawach polityki uczenia się przez całe życie

7  września 2022r. Wicestarosta Waldemar Gaida został powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego do grona ekspertów i doradców w sprawach polityki uczenia się przez całe życie jako przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego. Głównym zadaniem zespołu będzie wypracowanie i przedstawienie Zarządowi naszego województwa stanowisk, opinii i rekomendacji dotyczących różnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych na Opolszczyźnie.

 

2022-09-07 ZESPÓŁ koordynacji ds.uczenia się WICESTAROSTA GAIDA. n.jpeg

foto: Województwo Opolskie

Wersja XML