Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W NASZYM POWIECIE POWSTANIE KLASTER ENERGETYCZNY

8 listopada została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Strzeleckim, Gminą Jemielnica oraz Gminą Strzelce Opolskie a firmą DOEKO GROUP na opracowanie części dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Strzeleckiego, w skład którego wejdą oprócz wymienionych samorządów również Gmina Zawadzkie i Gmina Kolonowskie. Klaser energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, w naszym przypadku są to samorządy, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią. Jego celem jest rozwój energetyki opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, a służyć ma poprawie bezpieczeństwa energetycznego i środowiska naturalnego. 

P1170396.jpeg

Z ramienia powiatu umowę podpisali: Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jolanty Drochomireckiej. 

Wersja XML