Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Unijne

 • Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Brak opisu obrazka
  28 laptopów oraz 12 twardych dysków dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki przekazano na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
  Data publikacji: 19-05-2020 14:54
 • Nauka dla nas w sam raz

  Brak opisu obrazka
  Emocji i atrakcji bez liku - studio nagrań, kino, siłownia ...
  Data publikacji: 05-12-2019 11:30
 • Jak ja nie lubię historii - koncert promujący projekt pn. Wiem więcej – mogę więcej

  Brak opisu obrazka
  W związku z realizacją projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 5 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich miał miejsce event w formie koncertu pt. „Jak ja nie lubię historii”.
  Data publikacji: 10-04-2019 11:33
 • Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego

  Powiat Strzelecki w partnerstwie z Powiatami brzeskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, namysłowskim, nyskim, oleskim i prudnickim oraz miastem Opole jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego.
  Data publikacji: 08-10-2018 10:49
 • Informacja dot. projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"

  Powiat Strzelecki w partnerstwie z Powiatami brzeskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, namysłowskim, nyskim, oleskim i prudnickim  jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego.
  Data publikacji: 07-08-2017 09:23
 • DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF

  Brak opisu obrazka
  CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF   Grupa Ergo Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Bierutów, Brzeźnica, Bobrowo, Wielowieś, Wierzchosławice oraz z Powiatem Strzeleckim, realizują projekt pt. „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF”, w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr projektu: POKL.05.02.01-00-055/12.
  Data publikacji: 07-01-2015 15:11
 • Zakup Wyposażenia dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

  Brak opisu obrazka
  „Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”  umowa o dofinasowanie RPOP.05.01.01-16-005/12-00
  Data publikacji: 07-01-2015 15:07
 • Rewitalizacja budynku CASINO

  Brak opisu obrazka
  „Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych”
  Data publikacji: 07-01-2015 15:05
 • Termomodernizacja LO Zawadzkie

  Brak opisu obrazka
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”  
  Data publikacji: 07-01-2015 14:57
 • Starostwo Strzeleckie e- urzędem

  Brak opisu obrazka
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
  Data publikacji: 07-01-2015 14:51
Wersja XML