Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba o wypełnienie ankiety nt. migracji zarobkowych na niemiecki rynek pracy

Prośba studentki Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Opolskim, która obecnie pisze pracę magisterską dotyczącą migracji zarobkowych na niemiecki rynek pracy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a je wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów naukowych.

http://www.ebadania.pl/b15fa78fbe3f2e19

Wersja XML