Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Są pieniądze na rozwój gospodarki niskoemisyjnej !

Samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą otrzymać dofinansowanie na projekty energooszczędne, związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza i rozwojem odnawialnych źródeł energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe nabory wniosków.
Minister Środowiska Maciej Grabowski podkreśla, że gospodarka niskoemisyjna to podstawowy element zrównoważonego rozwoju, dlatego tak ważne jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zużycia energii.
Informacje na temat dofinansowania z programów KAWKA, LEMUR, PROSUMENT, BOCIAN, programu Poprawa efektywności energetycznej, czy E-Kumulator znaleźć można na stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe.

Wersja XML