Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARCIE DROGI OTMICE - IZBICKO

Przebudowa drogi powiatowej polegała na dostosowaniu parametrów drogi do warunków technicznych drogi klasy zbiorczej Z oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie:

- przebudowa konstrukcji jezdni w technologii betonu cementowego z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m oraz wzmocnieniem do kategorii obciążenia ruchem KR3,

- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całym przebudowywanym odcinku,

- budowa chodników w terenie zabudowanym miejscowości Izbicko i Otmice,

- budowa miejsca do ważenia pojazdów,

- budowa zatoki autobusowej w miejscowości Otmice,

- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych,

- budowa systemu odwodnienia drogi poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowych na terenach zabudowanych Izbicka i Otmic oraz budowę rowów chłonno – odparowujących w terenie niezabudowanym.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML