Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Patronat Starosty Strzeleckiego

Szanowni Państwo,

ze względu na niepewną sytuację ekonomiczną w kraju związaną ze skutkami pandemii, Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił czasowo, tj. do dnia 30. czerwca 2020 nie udzielać wsparcia o charakterze promocyjnym organizacjom społecznym i pozarządowym.

Jednocześnie prosimy wszystkie organizacje o wstrzymanie się ze składaniem wniosków na tego typu wsparcie, tj. przedsięwzięcia promocyjne, patronaty Starosty Strzeleckiego nad przedsięwzięciami, oferty realizacji zadań z własnej inicjatywy itp.

Dziękujemy za zrozumienie!

 

PATRONAT STAROSTY STRZELECKIEGO

Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji Powiatu o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Strzeleckiego i o randze:

a) międzynarodowej,
b) regionalnej,
c) powiatowej,

Przedsięwzięcia te niezależnie od rangi ujętej w ust. 1 muszą pełnić funkcje promujące Powiat oraz być skierowane do szerokiego grona odbiorców – zwłaszcza mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. A o patronat w szczególności mogą ubiegać się organizatorzy imprez w niżej wymienionych sferach:

Aby móc otrzymać wsparcie należy złożyć Wniosek o objęcie patronatem Starosty Strzeleckiego organizowanych przedsięwzięć co najmniej na 21 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia, a także zapoznać się z Uchwałą Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: określenia zasad obejmowania patronatem przez Starostę Strzeleckiego przedsięwzięć.

Poniżej do pobrania wniosek w dwóch formatach pdf oraz doc oraz regulamin przyznawania wsparcia w ramach patronatu Starosty Powiatu Strzeleckiego nad przedsięwzięciami:

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM pdf

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM doc

UCHWAŁA NR 89/2019 - regulamin 

LOGO POWIATU STRZELECKIEGO

 

 

 • Informacja

  info-147927_1280.png
  Ze względu na niepewną sytuację ekonomiczną w kraju związaną ze skutkami pandemii, Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił czasowo, tj. do dnia 30. czerwca 2020 nie udzielać wsparcia o charakterze promocyjnym organizacjom społecznym i pozarządowym.
  Data publikacji: 02-04-2020 13:35
Wersja XML