Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRZECIA EDYCJA BIAŁEJ SOBOTY ZA NAMI

17 października odbyła się już trzecia edycja Białej Soboty organizowana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, podczas, której pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji  lekarskich z zakresu kardiologii, dermatologii, endokrynologii, urologii, ortopedii, reumatologii, ginekologii, fizjoterapii dziecięcej, a także badania słuchu. Dodatkowo można było wykonać bezpłatne  pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi oraz wskaźnika masy ciała (BMI), które przeprowadziła PSSE w Strzelcach Opolskich. Podczas tegorocznej edycji zostało przebadanych 385 osób, pacjenci wychodząc z gabinetów byli zadowoleni, twierdząc, że tego rodzaju akcje prozdrowotne są bardzo potrzebne, gdyż przyspieszają mieszkańcom wizyty u specjalistów na które czeka się miesiącami.

 

Wersja XML