Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dylematy i rozwiązania w praktyce”

20 października 2015 r. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dylematy i rozwiązania w praktyce”. Podczas szkolenia omówiona została m.in. specyfika interdyscyplinarnej pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej Karty”, specyfika pracy z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc, współpraca służb i instytucji oraz dylematy prawne i etyczne w interdyscyplinarnej formule pracy. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Strzeleckiego.

Wersja XML