Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszych jednostkach odbędą się spotkania:

* 19 listopada o godzinie 9:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich, na którym będzie poruszany temat  "Przedsiębiorczość szansą dla bezrobotnych";
* 20 listopada o godzinie 9:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, na którym m.in. będzie miało miejsce spotkanie z doradcą zawodowym, przedstawicielem Inkubatora Przedsiębiorczości, przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy oraz lokalnym przedsiębiorcą.

Wersja XML